Gratis lesmateriaal obv leerlijn digitale geletterdheid

De stichting FutureNL geeft scholen de mogelijkheid om met gratis lesmateriaal aan de slag te gaan met digitale vaardigheden. Op basis van de leerlijn digitale geletterdheid zijn deze lessen goed onderbouwd en kunnen de scholen vanaf de eerste groep zorgen dat de kinderen deze vaardigheden krijgen aangeleerd.

Overig onderwijsaanbod Amsterdam