Leerkrachten groep 7 en 8

Tijdens fase 2 zullen de leerkrachten van de groepen 7 en 8 worden getraind. Op deze manier proberen we de angst voor het geven van lessen in digitale vaardigheden af te nemen en bovendien de leerkrachten hier meer zelfvertrouwen in geven. Door de leerkrachten in aanraking te laten komen met gratis online lesmateriaal, proberen we een goede basis aan de leerkrachten mee te geven.

Op deze manier kunnen ze de kinderen zelf les geven in de digitale vaardigheden die voor hen in de toekomst heel belangrijk worden. Het aangeboden lesmateriaal zal overeenkomen met de kerndoelen van het bestaande vak Natuur en Techniek, zodat het curriculum niet extra wordt belast.

Directies en schoolbesturen: Integratie in schoolbeleid

Voor directies en schoolbesturen van Amsterdamse basisscholen worden workshops ontwikkeld met als doel de vragen over het implementeren van de 21st century skills in de beleidsplannen te beantwoorden.

De inhoud van de workshops wordt aangepast op specifieke vragen vanuit de directies of besturen en wordt vervolgens in co-creatie met de doelgroep ontwikkeld. Digitale leermiddelen spelen al bij diverse vakken een rol en hierbij zal nu de aandacht liggen op hoe ICT praktisch en betekenis vol kan worden ingezet op school.

Schoolbesturen: Versnellingsaanvraag

Bij de PO-raad (het overkoepelende landelijke orgaan van basisschoolbesturen) kan elk half jaar een versnellingsvraag worden ingediend. Deze versnellingsvragen kunnen alleen door schoolbesturen worden ingediend. Vanuit Coding for Amsterdam wordt onderzocht en gestimuleerd om zo’n vraag in te dienen die gaat over de inpassing van 21st century skills in het curriculum. Contacten binnen PO raad en Kennisnet (uitvoerder) zijn inmiddels gelegd.

PO-raad